Javno komunalno preduzeće Gradska groblja Visoko je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Visoko 1984. godine kao Komunalna radna organizacija za sahranjivanje i upravljanje grobljima, te je 1990. godine, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, promijenilo svoje ime i status, i do današnjeg dana egzistira kao javno komunalno preduzeće.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj: U/I-2421/05 od 11.10.2006. godine Javno komunalno preduzeće Gradska groblja d.o.o. promijenilo status u Javno komunalno preduzeće Gradska groblja d.o.o Visoko.

 

Osnovna djelatnost JKP Gradska groblja Visoko je pružanje pogrebnih usluga i održavanje javnih zelenih površina, te je, u skladu s tim, svoj rad organizovalo i podijelilo na službe, tj. radne jedinice od posebnog društvenog interesa i radne jedinice koje svoje poslovanje obavljaju na komercijalnim principima.

U skladu sa stalnim trendom razvoja i proširenja poslova kojima se bavi, rad u JKP Gradska groblja d.o o. Visoko se obavlja u pet radnih jedinica, i to:

  1. Radna jedinica Pogrebne usluge
  2. Radna jedinica Gradsko zelenilo
  3. Radna jedinica Klesarija
  4. Radna jedinica Javna parkirališta
  5. Radna jedinica Stručna služba

JKP Gradska groblja d.o.o. Visoko je danas moderno preduzeće koje se oslanja na elemente tradicije, uz korištenje savremenih dostignuća.

 

Kvalitet, pouzdanost i visok poslovni nivo garancija su da ćemo Vašim potrebama i zahtjevima uvijek moći odgovoriti na najbolji način.